Nowatorska forma prezentacji projektu spotkała się z ciepłym przyjęciem i sporym zainteresowaniem.

„Wernisaż dynamiczny”, bo tak właśnie nazwałem trzydniową prezentację, pracę wśród publiczności, performance oraz interakcję z mieszkańcami, zaowocowała  m.in. dziesiątkami szkiców o różnej formie ekspresji. Powstał również materiał w formie dokumentacji odpowiednich motywów portretu, wywiadów i notatek niezwykle przydatny do dalszej realizacji projektu.

Rozwinięte podczas wydarzenia płótno w formie rolki o wysokości 2 metrów i długości 15 m stanowiło specyficzny rodzaj rejestracji zdarzeń, które rozpoczęły się podczas wydarzenia i będą kontynuowane na kolejnym etapie projektu. Rolka ta, zawierająca treści w formie listu do matki, zawierać będzie szkice, rysunki, notatki, teksty krótkich spostrzeżeń, wierszy. Powierzchnia tego płótna zapełniać się będzie zgodnie z upływem czasu kolejnymi realizacjami, zróżnicowanymi skalą i techniką, zależnymi od miejsca w którym powstaną.

Już podczas wydarzenia w Chojnicach pewna jej powierzchnia została zwinięta, tak jakby pierwsze chwile i sytuacje związane z projektem przeminęły. Płótno odbędzie dalszą podróż, a tymczasem widoczne jest przez witrynę. Mieszkańcy mogą oglądać je  bezpośrednio z ulicy przechodząc obok studia ”Basgrow” blisko centrum Chojnic. Kolejne miejsca interwencji projektu wypełnią płótno nowymi treściami.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, osobom które wsparły projekt już dziś w różnej formie. Po chwili potrzebnej na zebranie myśli, wnioski i organizację kolejnych kroków w realizacji projektu spodziewajmy się kolejnych wydarzeń, interwencji artystycznych, szkiców, murali, obrazów…

Zapraszam do śledzenia projektu. Czas napisze scenariusz dalszych wydarzeń.